Fair in the 1881 census

Top Counties

Top Parishes

Top male forenames

John Fair
William Fair
James Fair
George Fair
Thomas Fair
Robert Fair
Charles Fair
Henry Fair
Joseph Fair
Frederick Fair
Harry Fair
Walter Fair
Samuel Fair
Frank Fair
Herbert Fair
Edward Fair
Richard Fair
Albert Fair
Alexander Fair
Arthur Fair
David Fair
Francis Fair
Thos. Fair
Nathaniel Fair
Mathew Fair
Ralph Fair
Benjamin Fair
J. Fair
Edwin Fair
Percy Fair
Michael Fair
Cecil Fair
Peter Fair
Edwd. Fair
Alfd.J. Fair
Wellesley Fair
E. Fair
Nicholas Fair
Hamilton Fair
Davd. Fair
Gordon Fair
Stewart Fair
Christopher Fair
Geo.Augustus Fair
Carles Fair
Jas.T. Fair
Ernest Fair
Philip Fair
Wm. Fair
Alfred Fair

Top female forenames

Mary Fair
Elizabeth Fair
Jane Fair
Sarah Fair
Ellen Fair
Margaret Fair
Annie Fair
Eliza Fair
Emma Fair
Alice Fair
Ann Fair
Louisa Fair
Agnes Fair
Emily Fair
Susan Fair
Catherine Fair
Hannah Fair
Gertrude Fair
Isabella Fair
Matilda Fair
Maria Fair
Anne Fair
Fanny Fair
Lucy Fair
Ada Fair
Harriett Fair
Edith Fair
Jessie Fair
Charlotte Fair
Caroline Fair
Harriet Fair
Laura Fair
Beatrice Fair
Kate Fair
Janet Fair
Ethel Fair
Christian Fair
Maud Fair
Bridget Fair
Julia Fair
Florence Fair
Amy Fair
Minnie Fair
Rose Fair
Robina Fair
Ester Fair
May Fair
Ida Fair
Rosina Fair
Emilia Fair

Top occupations

Scholar
Dressmaker
Domestic Servant
Slater
Laborer
Annuitant
Laundress
Mariner
Domestic Serv
Painter
Coal Miner
Carpenter
General Servant
No Occupation
Greengrocer
General Labourer
Scho
Servant (D S)
Housekeeper
Ironer
Waterman (On Sea)
General Serv
Gardener (Dom)
Flower Seller
Machinist
Nursemaid Domestic
Coachman
Charwoman
Stoker
Warehouseman
Factory Hand
(Scholar)
Assistant Ag Lab
Scholar (Paupers)
Baker
Farm Servant
General Laborer
Nurse
Potter
Servant
Slaters Apprentice
Labourer
Bootmaker
Brush Makers Assistant
Bricklayer
Ag Labourer Wife
Bacon Drier
Bacon Dryer
Bread Plate Maker Employing 2 Men & 1 Boy
Boy 1st Class